Όροι & Προϋποθέσεις

Ο παραλήπτης ή ο εκπρόσωπος του αποδέχεται αυτομάτως και ανεπιφύλακτα τους όρους συναλλαγής που ακολουθούν :

-Συμφωνείται ότι, κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συναλλαγή θα επιλυθεί στα δικαστήρια Αθηνών.

-Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται μόνο με έντυπη απόδειξη της HARDLINE ή με επώνυμη κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας :

 

ALPHA BANK : 357002002004560​  IBAN: GR4001403570357002002004560
ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5045088797118  IBAN: GR1601720450005045088797118
EUROBANK : 0026-0244-11-0100543736  IBAN: GR7002602440000110100543736
ΕΘΝΙΚΗ : 109/201334-76  IBAN:
GR1001101090000010920133476
 
Λογαριασμοί / Δικαιούχος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
Για την άμεση εξυπηρέτηση σας για καταθέσεις παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης αναφέροντας αριθμό παραγγελίας, όνομα και συνολικό ποσό κατάθεσης στο sales@hardlineb2b.gr

-Τα πωλούμενα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της HARDLINE μέχρι πλήρους εξόφλησής τους. Εξόφληση θεωρείται η κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης ή η εμπρόθεσμη πληρωμή των αξιόγραφων που ο αγοραστής παρέδωσε στην HARDLINE.

-Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή και παραδίδονται στο ισόγειο της έδρας του ή στο πρακτορείο μεταφοράς της προτίμησής του.

-Προϊόντα επιστρέφονται προς πίστωση μετά από έγκριση της HARDLINE,αχρησιμοποίητα στην συσκευασία τους και πιστώνονται στην τρέχουσα τιμή τους.

-Προϊόντα ελαττωματικά ,καλυπτόμενα από εγγύηση ,των οποίων η παραγωγή έχει σταματήσει ,πιστώνονται στην τρέχουσα τιμή ή αντικαθιστώνται με αντίστοιχο προϊόν.